Det åbne land

Landsbyer og Landdistrikter

Retningslinjer for landsbyer og landdistrikter.

Landskab

Retningslinjer for landskab.

Større Uforstyrrede Landskaber

Retningslinjer for større sammenhængende uforstyrrede landskaber.

Skov

Retningslinjer for skov

Grønt Danmarkskort

Retningslinjer for Grønt Danmarkskort

Geologi

Retningslinjer for geologi

Lavbundsarealer

Retningslinjer for lavbundsarealer

Vandområder

Retningslinjer for vandområder

Jordbrug

Retningslinjer for jordbrug

Råstofindvinding

Retningslinjer for råstofindvinding