Vores vision

Planen er udarbejdet i en tid med større omvæltninger i vores samfund, hvor ønsket om lokal udvikling skal gå hånd i hånd med nationale og globale dagsordner. Herning Kommune ønsker at sikre et stærkt lokalt erhvervsliv og give kommunens borgere mulighed for ”det gode liv”. Dette skal ske i sammenhæng med kommunens bidrag til den nationale og internationale omstilling til et mere bæredygtigt samfund.

Visionsfortælling

Kommuneplanen bygger på Planstrategi 2019 hvor en ny visionsfortælling for Herning Kommune blev fastlagt. Visionsfortællingen forener kommunens fokusområder og sammenhængen til det politiske arbejdsgrundlag og budgetlægningen i kommunen. Visionsfortællingen er beskrivende for måden Herning Kommune, sammen med andre, forpligter os til at arbejde.

Fortælling om vejen frem

Sammen kan vi mere på alle fronter.

Vi vil styrke samarbejder og fællesskaber. Det handler om samarbejder på tværs af erhverv og uddannelse, samarbejder på tværs af kommunegrænser, fællesskabet i frivillighedstanken og nærvær i lokalsamfundet.

Vi vil blive ved med at overraske. Vi er kendt for vores mod og handlinger. Det gennemsyrer vores lokalområde både kommunalt og i det private. Vi vil fastholde og styrke vores position, og vi vil promovere det, vi kan og gør - både regionalt, nationalt og internationalt.

Vi vil tage ansvar for fremtiden. Det handler om rettidig omhu inden for mange felter, og om en investering i fremtiden gennem forebyggelse og nytænkning. Vi skal turde afprøve nye initiativer, der kan imødegå nogle af de udfordringer, vi står overfor.