Biomasse

Biomasse regnes for at være CO2-neutralt. Det kræver dog, at mange forudsætninger er opfyldte. En frivillig brancheaftale skal sikre, at biomassen er bæredygtigt produceret og certificeret. Emnet har national politisk bevågenhed og det diskuteres blandt andet, om der skal være lovkrav til at benyttet biomasse, som er certificeret. Desuden diskuteres det politisk, om der skal lægges en CO2-afgift på biomasse. I 2018 udgjorde biomasse 75 % af Danmarks forbrug af vedvarende energi. Biomasse udgjorde i 2018 41,5 % af det samlede energiforbrug i Herning Kommune, svarende til 80 % af forbruget af vedvarende energi.

Byrådet vil

  • Være opmærksomme på, at forbruget af ikke bæredygtigt produceret biomasse, i Herning Kommune ikke forøges
  • Satse på energi fra andre vedvarende kilder som vindmøller og solceller, som derved kan udfase biomasse