Uddannelsesby Herning

Uddannelse skal i Herning Kommune medvirke til at sikre vækst, løbende udvikling og til at højne vidensniveauet i kommunen og regionen - til gavn for både by, borger og erhvervsliv.

Der er ca. 60 erhvervs- og videregående uddannelser fordelt på fem uddannelsessteder i Herning Kommune. Uddannelserne er vitale i forhold til at sikre kvalificeret arbejdskraft til kommunens arbejdspladser og til at tiltrække nye borgere til byen.

Herning Kommune arbejder derfor målrettet med at fremtidssikre uddannelsesmiljøet og sikre, at uddannelsesstederne har gunstige betingelser for at drive virksomhed i Herning Kommune. Uddannelsesstederne udgør også nogle af kommunens største offentlige arbejdspladser.

Byrådet har december 2019 vedtaget en Uddannelsesstrategi, der sætter rammen og målsætningerne for uddannelsesmiljøet i Herning Kommune.

Byrådet vil

  • At Herning skal være en tiltrækkende uddannelsesby
  • Sikre kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked
  • Fastholde og tiltrække flere uddannelser, vidensinstitutioner og videnscentre til Herning
  • Uddanne til og for livet i Herning, så alle kan indfri deres fulde potentiale
Luk alle
Åben alle

Redegørelse

Den strategiske satsning på uddannelsesmiljøerne i byen har tre perspektiver:

  • Erhvervsperspektivet - Uddannelse er vækst og udvikling
  • Borgerperspektivet - Uddannelse er viden
  • Byperspektivet - Uddannelse er faglighed… og kultur

Et styrket uddannelsesmiljø i Herning skal dermed komme borgeren, byen og erhvervslivet til gavn.

Uddannelsesstrategien for Herning Kommune tager således afsæt i, at der være gode uddannelsesmuligheder i byen. Med et øget uddannelsesniveau følger øget jobsikkerhed, livsindkomst og levealder - alt dette kan være med til at øge den enkelte borgers livskvalitet. Et godt og varieret uddannelsesudbud i Herning inden for forskellige fagområder giver gode muligheder for både at påbegynde sin første uddannelse, men også at dygtiggøre sig gennem livet - eksempelvis gennem efter- og videreuddannelse.

Uddannelsesområdet understøtter endvidere kommunens øvrige strategiske satsninger og job- og erhvervsmæssige styrkepositioner. Således vil fokus på nye uddannelser blandet andet særligt ligge inden for tekstil og design, moderne produktion og industri, ingeniørområdet, offentlig forvaltning og administration, handel og e-handel samt sundhedsområdet.

Rekrutteringen af nye studerende indgår derudover som et vigtigt element i at øge bosætningen i byen. Der investeres derfor i at gøre Herning til en tiltrækkende by for unge og studerende med gode uddannelser, et socialt spændende studieliv og gode karrieremuligheder. Uddannelsernes kendemærke er høj faglig kvalitet og gode uddannelsesmiljøer. Byen understøtter uddannelsesmiljøerne ved at udvikle mulighederne for, at de studerende får et socialt rigt liv, hvor de oplever fællesskabet i byen og tager del i såvel byens kulturelle tilbud og som foreningslivet

Links

Uddannelsesstrategi

 

(Der tages forbehold for at indholdet ved de angivne links kan ændre sig løbende og uafhængigt af Herning Kommuneplan 2021-2032)