Fokuserede Iværksætterindsatser

Herning Kommune er kendt som en af landets mest erhvervsvenlige kommuner med et godt, aktivt og alsidigt erhvervsliv, der genererer mange lokale arbejdspladser. For at fastholde og udbygge denne position i fremtiden, er det vigtigt, at Herning også kendes som stedet, hvor man skal starte sin virksomhed, hvis den skal have de bedst mulige betingelser for at realisere sit potentiale.

Dette skal blandt andet ske gennem en fokuseret indsats for at tiltrække, udvikle og fastholde iværksættere indenfor fire specifikke brancher: 1) design, mode og livsstil, 2) e-handel, 3) avanceret produktion og 4) sundhed. Herning Kommune har allerede eller kan opnå en unik erhvervsmæssig styrkeposition indenfor disse fire områder. 

Derudover prioriteres en iværksætterindsats målrettet dimittender fra de videregående uddannelser i Herning Kommune med særlig fokus på talentfulde og vækstpotentielle iværksættere.

Byrådet vil

  • Arbejde for at generere, tiltrække, fastholde og udvikle endnu flere succesfulde iværksættere i Herning Kommune gennem en fokuseret iværksætterindsats indenfor: 1) design, mode og livsstil, 2) e-handel, 3) avanceret produktion og 4) sundhed
  • Arbejde for at skabe de bedst mulige start- og vækstbetingelser for virksomheder i Herning Kommune ved at udvikle og udnytte synergierne mellem eksempelvis iværksættere, etableret erhvervsliv, vidensmiljøer, uddannelser og interesseorganisationer
  • Arbejde for, at de fokuserede indsatser får en positiv afsmittende effekt på fastholdelse og udvikling af eksisterende virksomheder i Herning Kommune
  • Arbejde for, at der tiltrækkes, udvikles og fastholdes kompetent arbejdskraft i Herning Kommune, som en afledt effekt af de fokuserede indsatser
  • Arbejde for, at alle indsatser i størst muligt omfang koordineres og afstemmes med Hernings Kommunes initiativer og tiltag indenfor blandt andet bæredygtighed, grøn forretning og cirkulær økonomi.
Luk alle
Åben alle

Redegørelse

De fokuserede iværksætterindsatser danner fundamentet for en ny og strategisk satsning på iværksætterområdet, der er forankret i fire af Hernings etablerede eller ønskede styrkepositioner.

Design, mode og livsstil

Tekstilindustrien har skabt Herning og Herning har skabt tekstilindustrien. Engang blev trådene knyttet i Herning og i dag går der en rød tråd fra datidens tekstileventyr til Hernings førende position indenfor design, mode og livsstil. Med afsæt i denne styrkeposition er målet at skabe kreative og lukrative rammer for opstart og etablering af virksomheder indenfor netop disse brancher.

E-handel

Handel er dybt forankret i Hernings DNA og vi har ry for at være dygtige købmænd. Denne force vil vi udnytte til også at gøre os førende indenfor e-handel og til at finde styrke og udviklingsmuligheder i de digitale udfordringer. Dette skal for eksempel ske ved at understøtte iværksætteri og skabe de bedst mulige rammer for opstart og etablering af virksomheder indenfor e-handel.

Avanceret produktion

Herning har en lang historie og force indenfor produktionsindustri. Vi har stadig en stor andel af produktionsvirksomheder, specielt indenfor metalindustrien. Denne position skal vi værne om og styrke yderligere ved blandt andet at skabe de bedst mulige betingelser for industriens teknologiske og digitale omstilling gennem fokus på innovative og avancerede produktionsprocesser. Dette skal også ske ved at fokusere på iværksætteri samt skabe de bedst mulige rammer for opstart og etablering af virksomheder indenfor avanceret produktion.

Sundhed

Det nye supersygehus i Gødstrup med det tilknyttede forsknings- og uddannelsescenter, NIDO, er en oplagt katalysator i bestræbelserne på at opbygge ny erhvervsmæssig styrkeposition indenfor sundhed i Herning Kommune. Sundheds-IT er allerede udpeget som en egentlig styrkeposition i Region Midtjylland, men samtidig indikeres det også, at der mangler  inkubationsmuligheder for et stigende antal startups inden for eksempelvis biotek og farma. Det åbner mulighed for at understøtte iværksætteri og etablering af virksomheder indenfor sundhed i Herning Kommune.

Dimittendforløb for talentfulde og vækstpotentielle iværksættere

Herning Kommune ønsker at udvikle og fastholde særligt talentfulde og vækstpotentielle iværksættere i kommunen. Derfor har vi speciel fokus på at spotte og opfange talenterne, inden/når de forlader studentervæksthusene og andre inkubationsmiljøer. Dette skal blandt andet ske ved at udvikle et talentforløb for dimittender med en "iværksætter i maven" for at give dem de bedst mulige betingelser for at lykkes som iværksætter i Herning.