Erhverv og Detailhandel

Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en væsentlig forudsætning for vores kommunes velbefindende. Det er blandt andet via erhvervslivet, at kommunen får sit indtægtsgrundlag, udvikler sig og vækster. Erhvervslivet er med til at skabe samlingspunkter og gode oplevelser for borgerne, samt tiltrække besøgende, liv og innovation til kommunen. 

Derfor arbejder Herning Kommune for at give erhvervslivet de bedst mulige betingelser. Herunder skal detailhandlen have rammerne til at blomstre og skabe gode indkøbsoplevelser og stunder for alle, der besøger og handler i Herning Kommune - i såvel city som center og omegnsbyerne.

Ifølge en kortlægning fra Institut for Centerplanlægning fra 2018 vil tre fjerdedele af de danske byer miste deres brede butiksliv inden 2030. I værste fald vil der kun være 29 handelsbyer tilbage i Danmark mod 109 i 2018. Hvis dette scenarie bliver gældende, vil vi arbejde målrettet på, at Herning også i fremtiden vil være Midt- og Vestjyllands handelsby.

Derfor vil vi i tæt samarbejde med aktører på området arbejde for, at Herning Kommune er på forkant af udviklingen ved at have et efterspørgselsdrevet handelsliv.

Byrådet vil

  • Skabe gode og dynamiske rammer for vækst og indtjening hos virksomheder og borgere
  • Sikre udvikling og vækst på et bæredygtigt grundlag
  • Understøtte en fortsat satsning på nationale og internationale events, konferencer, møder og fagmesser
  • Arbejde for at få flere kunder til detailhandlen og til hotel- og restaurationsvirksomhederne
Luk alle
Åben alle

Redegørelse

Hernings historie og DNA er kendetegnet ved en særlig iværksætterånd, energi og drivkraft. Viljen og modet til at skabe udvikling er blevet drevet af erkendelsen af, at meget lidt kommer af sig selv. Ved at opsøge nye muligheder og stå sammen med virksomhederne om at løse udfordringer, vil Herning Kommune understøtte og drive erhvervsudviklingen, så vi sikrer innovation, arbejdspladser og vækst.

Herning Kommune har med afholdelse af internationale events, messer, kulturaktiviteter og kreative erhverv en styrkeposition på det oplevelsesøkonomiske område. Der er dog stadig potentiale for vækst - særligt knyttet til værdikæderne, samspillet med byen samt til kundepleje/business-events i tilknytning til kulturaktiviteter.

Derfor er det vigtigt at forfølge de potentialer, ved blandt andet at motivere flere gæster til at blive i længere tid og på den måde være med til at få flere kunder til detailhandlen samt til restauranter, caféer og hoteller.

Detailhandelen er stadig den væsentligste drivkraft for livet i de danske bymidter. Ifølge Institut for Centerplanlægning (ICP) er blandt andet ændrede indkøbsvaner, øget e-handel og modernisering af Planloven med til at ændre bymidternes indhold og funktioner.

Gennem en efterspørgselsdrevet udvikling vil Herning Kommune være på forkant med forandringen i detailhandlen.  Der skal tages udgangspunkt i målgruppen, aktuelle tendenser, trends og vilkår for at sikre et moderne handelsliv.

Herning Kommune vil samarbejde med alle aktører, der har en interesse i at understøtte, fremme og udvikle detailhandlen i såvel city som center- og omegnsbyerne. Gennem en løbende proces med stor ekstern involvering vil Herning Kommune arbejde for at skabe tidssvarende og attraktive handelsmiljøer, som er på forkant og driver udviklingen med målgruppen i fokus. Der vil være fokus på at skabe agile rammer, der kan rumme den omskiftelighed og de hurtigt skiftende megatrends, som påvirker, udfordrer og ændrer detailhandlen, som vi kender den.

Herning Kommune vil arbejde med og ikke mod udviklingen, så detailhandlen fortsat blomstrer og skaber gode indkøbsoplevelser og stunder for alle. Herning Kommune vil danne grundlaget for, at detailhandlen også fremadrettet har sin berettigelse.