Turisme og Events

Turismen er et internationalt væksterhverv. Et vigtigt fokus de kommende år bliver at skabe miljømæssig, økonomisk og socialt bæredygtig vækst i turismen, som gavner både egne borgere, virksomheder og gæster.

Herning Kommune er kendt i hele landet for blandt andet messer, da det er hjemstedet for Skandinaviens største messecenter, som tiltrækker mere end 1 mio. gæster om året. Herning Kommune er også kendt for at afholde store internationale events inden for sport og musik. Der er fokus på at tiltrække events og brands, som har stor promoveringskraft og mange overnattende gæster. 

Der er et stort potentiale for at styrke erhvervsturismen i Herning Kommune. Langt størstedelen af turismen i Herning Kommune er i dag erhvervsturisme. Erhvervsturisme skaber ekstra liv og økonomisk vækst for områdets attraktioner og for erhvervslivet. 

Som et supplement til erhvervsturisme og events arbejder vi på at realisere vækstpotentialer inden for outdoor-turisme og kulturturisme, som er internationale turismemæssige vækstområder.

Der er fortsat behov for at sikre en større tilgængelighed til turistattraktioner og events.

Byrådet vil

 • Styrke Herning Kommunes nationale og internationale position indenfor erhvervsturisme, tiltrække store, internationale sport- og kulturevents samt øge bevidstheden om Herning Kommune som et område for ferieturisme
 • Udvikle og skabe nye (og gerne blivende) konferencer, messer og delmesser
 • Tiltrække og skabe flere møder og erhvervsrettede aktiviteter i forbindelse med mesterskaber, koncerter, konferencer og messer, som vi allerede afholder
 • Aktivt videreudvikle og tiltrække arrangementer inden for sport og kultur, som appellerer til nationale og internationale besøgende
 • Fremme udvikling og etablering af attraktioner og andre turistprodukter af høj kvalitet og dermed øge interessen for ferieturisme
 • Sætte øget fokus på naturkvaliteterne omkring Herning, herunder Skjern Å og Karup Å
 • Udnytte samspillet mellem byen, erhvervslivet, naturen, kulturen samt sporten
 • Aktivt markedsføre og skabe en bevidsthed blandt turister, borgere og erhvervslivet om, at Herning Kommune er et turistområde
Luk alle
Åben alle

Redegørelse

Der er et stort potentiale, i Herning Kommune, for at styrke erhvervsturismen inden for messer, møder og konferencer set i sammenhæng med lokale og regionale erhvervsmæssige styrkepositioner. Flere og større events for erhvervet skal være med til at øge erhvervsturismen yderligere.

I de kommende år vil byrådet arbejder for øge turismen, i Herning Kommune, ved at sætte fokus på initiativer og aktiviteter inden for fem områder:

 • Erhvervsturisme
 • Events
 • Ferieturisme, herunder projektet Riverfisher
 • Attraktionsudvikling og oplevelsesøkonomi
 • Serviceydelser

Disse initiativer skal medvirke til at styrke Herning Kommunes position indenfor erhvervsturisme, tiltrække store, internationale sport- og kulturevents samt forøge bevidstheden om Herning Kommune som et område for ferieturisme. . Særligt skal et større fokus på Herning Kommunes naturkvaliteter medvirke til at fremme outdoor-turismen, for eksempel Riverfisher, som er et egnsudviklingsprojekt med lysfiskerturisme som vækstdriver.