Sundhed

Herning Kommunes Sundhedspolitik fra 2015 er fundamentet for kommunens sundhedsindsatser.

Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har sammen lavet Sundhedsaftalen 2019-2023, som indeholder visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejdet. Visionerne for samarbejdet er:

  1. Mere lighed i sundhed - socialt og geografisk
  2. På borgernes præmisser
  3. Sundhedsløsninger tæt på borgeren
  4. Mere sundhed for pengene

Herning Kommune har overordnet fokus på social ulighed i sundhed - herunder temaerne; rygning, overvægt (kost og fysisk aktivitet) og mental sundhed.

I de kommende år vil Herning Kommune, som visionskommune i "Bevæg Dig For Livet" - samarbejdet, have et stort fokus på at få flere til at bevæge sig.

Byrådet vil

  • Arbejde for, at alle borgere har lige adgang og muligheder for sundhed og trivsel
  • Iværksætte en række projekter, der fokuserer på sundhed og trivsel
  • Undersøge mulighederne for at etablere et sundhedshus, der indeholder en sammenhængende genoptrænings-, sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats, som sammentænkes med andre kommunale sundhedstilbud
  • Arbejde aktivt med konceptet "Bevæg Dig for Livet"
  • Arbejde med røgfri skoletid og arbejdspladser
Luk alle
Åben alle

Redegørelse

Social ulighed i sundhed handler om, at der er forskel i sundhed og risiko for sygdom mellem grupper i samfundet som følge af social position målt ved eksempelvis uddannelse, indkomst, beskæftigelsesforhold, boligforhold, handicap og psykisk sygdom og etnicitet. For at det skal lykkes, skal sundhed og trivsel være en naturlig del af borgernes hverdag. Sundhed skabes nemlig, hvor livet leves - i hjemmet, i nærmiljøet, i daginstitutionen, i skolen, på uddannelsen, på arbejdspladsen, i fritiden og i foreningslivet. Derfor er der fokus på at arbejde med sundhedsløsninger tæt på den enkelte.

Herning Kommune, DGI og DIF har sammen indgået en 5-årig visionsaftale gældende fra 2020-2025, som har navnet "Bevæg dig for livet". Med aftalen vil der i de kommende år blive sat fokus på at få flere voksne og ældre til at blive del af et aktivt fællesskab. Aktivitet og fællesskab øger livskvaliteten hos den enkelte og forbygger sygdomme. Det skal derfor være let at blive en del af et aktivt fællesskab i Herning Kommune for at øge borgernes sundhed.   

Der er behov for styrkelse af det nære sundhedsvæsen gennem etablering af et sundhedshus. Udviklingen i det nære sundhedsvæsen med kortere indlæggelsesforløb, mere ambulant behandling, nye opgaver i kommunalt regi, et øget antal genoptræningsplaner og ny lovgivning øger kravene til kommunernes genoptrænings-, sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser.

Herning Kommunes indsatser på området er præget af spredning på fem forskellige matrikler. Der er pladsmangel og udfordringer i forhold til at tilrettelægge optimale indsatser for borgerne. En samling af indsatserne vil forbedre muligheden for at koordinere kompetencer og kvalitet i opgaveløsningen. Der lægges samtidig vægt på decentrale aktiviteter, der kan tilgodese kommunens geografiske udstrækning. Endelig kan en samling af indsatserne medvirke til at styrke samarbejdet med regionen om det nære sundhedsvæsen.

Det forventes, at der på nationalt niveau vedtages en reform på sundhedsområdet, der vil få betydning for den kommunale opgaveportefølje.

Links

Sundhedspolitik

Bevæg dig for livet

 

 

(Der tages forbehold for at indholdet ved de angivne links kan ændre sig løbende og uafhængigt af Herning Kommuneplan 2021-2032)