Handicap og Psykiatri

Handicap- og psykiatriområdet har helt overordnet fokus på at fremme borgernes muligheder for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, samt borgernes forudsætninger for at kunne leve livet så selvstændigt som muligt, med den nødvendige støtte i en kortere eller længere periode.  

Handicap- og psykiatriområdet har i 2020 fået en ny udviklingsplan, som danner grundlag for den fremtidige udvikling af området, herunder udvikling af nye muligheder for at herningborgere kan få støtte på tilbud, der ligger i Herning Kommune. Udviklingsplanen tager afsæt i en balancemodel med en ligeligt fokus på menneske - faglighed - økonomi. Det indebærer: at ledere og medarbejdere på handicap- og psykiatriområdet lytter til borgernes ønsker, håb og drømme for deres liv; at borgerne vil møde ledere og medarbejdere, som er dygtige; at ledere og medarbejdere træffer økonomisk ansvarlige beslutninger.

Byrådet vil

  • Arbejde for at udvikle kapaciteten i Herning Kommunes egne tilbud på handicap- og psykiatriområdet, så Herning Kommune har de rette og nødvendige tilbud beliggende i kommunen, og flere herningborgere får mulighed for at modtage en indsats i kommunen i stedet for at flytte langt fra familie og venner.
  • Arbejde for en nytænkning og nuancering af indsatserne på handicap- og psykiatriområdet, så flere borgere får præcis den hjælp, som er nødvendig og tilstrækkelig for et godt liv. Det indebærer, at der skabes nye forebyggende, fleksible og mindre indgribende indsatser.
  • Arbejde for udvikling af et stadig større fokus på borgernes progression og bedring (recovery), i både visitation- og opfølgning, og i den daglige indsats for borgerne.
  • Arbejde for fortsat udvikling af samarbejdet mellem børne-, voksen- og ældreområderne, så der skabes sammenhæng og tryghed i den enkelte borgers livsforløb.

Links

Udviklingsplan

 

(Der tages forbehold for at indholdet ved de angivne links kan ændre sig løbende og uafhængigt af Herning Kommuneplan 2021-2032)