Zoneforhold

Kommunens arealer er opdelt i zoner. Byzonerne omfatter den eksisterende bebyggelse i næsten alle bysamfund. Sommerhusområderne er i sommerhuszone og det åbne land og de mindste landsbyer er i landzone.

Områder, der skal bruges til byformål, skal som hovedregel være i byzone. Landzoneområdet kan ved lokalplaner overføres til byzone.

Tidligere udlagte byzonearealer kan også tilbageføres til landzone, hvis det er åbenbart, at de ikke skal bebygges foreløbig. Der er derudover ofte tale om arealer, som er overført til byzone i forbindelse med inder- og mellemzoneplaner tilbage omkring år 1971 i forbindelse med kommunesammenlægningen og den deraf ændrede planlov.

Byrådet vil

  • Tilbageføre arealerne til landzone, der ikke forventes at blive brugt til byformål indenfor de næste 12 år. Arealerne fremgår af de følgende kort
Luk alle
Åben alle

Kort over arealer

Birk

Zoneforhold - Birk

Fasterholt

Gullestrup

 

Gjellerup-Lund og Gjellerup Vest

 

Hammerum/Gjellerup

 

Hodsager

 

Kølkær

 

Lind

 

Sunds

Sdr. Felding

 

Tjørring