Bymønster

Byerne i Herning Kommune har nogle helt særlige kvaliteter, som vi skal værner om og fremmer for at skabe de bedste mulige rammer for det gode liv.

Herning Kommune rummer mange størrelser af bysamfund. Vi har Herning som kommunalt og regionalt kraftcenter, hvor Snejbjerg, Tjørring, Lind, Hammerum, Gjellerup og Gullestrup som forstæder til Herning by. Det Nye Regionshospital i Vest (DNV) vil snart stå færdig og danne grundlaget for den nye forstad Gødstrup.

I den resterende del af kommunen fungerer de større byer, Sunds, Vildbjerg, Kibæk, Sdr. Felding og Aulum, som centerbyer, der sammen med Herning by servicerer landsbyerne og landdistriktet. Landsbyer er mindre byer i kommunen med 200 til ca. 1000 indbyggere, der ofte er tæt på natur og landbrug.

Byrådet vil

 • Have et stærkt veldefineret bymønster, hvor den enkelte by har mulighed for at udvikle sig og samtidig bidrager til at styrke kommunens sammenhængskraft og samlede udvikling
 • Understøtte bymønsteret og styrker en fortsat udvikling af Herning by både som kommunens centrale kraftcenter og som et kraftcenter i regionen
 • Udvikle kommunens byer med naturlig respekt for størrelse og forskellighed og med henblik på at fremme kvaliteterne
 • Arbejde for, at den enkelte by udvikler sig både ud fra lokale og kommunens interesser
 • Styrke kommunens sammenhængskraft og udvikling gennem forskellige former for samarbejde
 • Arbejde for, at Herning er en levende by med en stærk identitet, der følger med udviklingen og de samfundsmæssige tendenser
 • Fremme forstædernes kvaliteter og skabe en stærkere forbindelse imellem dem og Herning by
 • Sikre, at centerbyerne har et bredt udbud af services
 • Styrke centerbyernes tiltrækning ved at skabe forskelligartede muligheder for bosætning 
 • Have at landsbyerne er livskraftige alternativer til de større byer
 • Udvikle landdistrikterne gennem landsbyerne
Luk alle
Åben alle

Redegørelse

Herning by

Herning by er det naturlige, centrale kraftcenter og dynamoen for Herning Kommune. Udvikling af Herning by og bymidte gavner hele kommunen og regionen.

Målet er at Herning skal være en flot og levende by med en stærk identitet både for borger i kommunen og for besøgende. Det vil blive gjort ved at skabe en dynamisk byudvikling, der følger med de nationale tendenser, samt den økonomiske og teknologiske udvikling.

Udviklingen af Herning by skal tage afsæt i erhverv-, uddannelse- og kulturliv, som er kendetegnene for Herning.

Forstæderne

Forstæderne skal forsats integreres i Herning by, samtidig med at hver enkelt bydel har sit eget liv. Deres individuelle kvaliteter skal fremmes og være med til at adskille sig fra resten af Herning, imens det også skal bringe forstanden endnu tættere på Herning by og de andre forstæder.

Centerbyerne

Sammen med Herning by, servicerer Centerbyerne landsbyerne og landdistrikterne. Det skal sikres at der i centerbyerne er et bredt udbud af services. Derudover skal centerbyerne blive ved med at udvikle deres eget særpræg og kvaliteter, så der stadig er inspirerende og forskelligartede muligheder for bosætning og erhvervsudvikling.

Landsbyer

Landsbyerne skal være livskraftige alternativer til de større byer ved at fremme de kvaliteter, som er tilknyttet den enkelte landsby. Derudover skal landsbyerne være med til at fremme og sikre udviklingen af landdistrikterne