Byfornyelse

Byfornyelse i Herning Kommune tager udgangspunkt i Byfornyelsesstrategien fra 2016, der understøtter udviklingen af kommunens byer. Hver by har sin egen veldefineret rolle at spille i et attraktivt bynetværk med Herning by som det centrale kraftcenter.

Byfornyelsesloven støtter gennemførelsen af en række konkrete tiltag og planer, der skaber udvikling og forskønnelse i byerne. Byfornyelse skal således ikke forveksles med byomdannelse og forskønnelse i almindelighed, jf. Byfornyelsesloven.

Byfornyelsesindsatsen kan ses som ét af flere redskaber til at sikre udvikling især af mindre byer og kan med fordel koordineres med andre initiativer. Udviklingen af mindre byer kan handle om at tiltrække nye beboere og dermed være med til at sikre grundlaget for mange af byens funktioner. Dette kan blandt andet være fornyelse af torvet foran dagligvareforretningen. Udvikling kan også handle om afvikling, hvor behovet kan være at få fjernet forfaldne og ofte tomme ejendomme til fordel for eksempel et grønt mødested, udvidelse af parkeringsarealet ved idrætshallen eller lignende.

Byrådet vil

  • Løbende vurdere behovet for byfornyelse i kommunens forskellige bysamfund, og gennemføre byfornyelse (områdefornyelse, bygningsfornyelse og friarealforbedring) af nedslidte by- og boligområder i Herning, forstæderne, centerbyerne og landsbyerne
  • Understøtte overordnede visioner, helhedsplaner og udviklingsplaner for centrale byområder og kommunens større og mindre bysamfund

Links

Strategi for byfornyelse

 

(Der tages forbehold for at indholdet ved de angivne links kan ændre sig løbende og uafhængigt af Herning Kommuneplan 2021-2032)