Nyttiggørelse af Jord, Restprodukter samt Bygge- og anlægsaffald

Retningslinjer for nyttiggørelse af jord, restprodukter samt bygge- og anlægsaffald

Redegørelse

Kommunen vil godkende nyttiggørelse af lettere forurenet og forurenet jord samt restprodukter eller sorteret lettere forurenet og forurenet forarbejdet bygge- og anlægsaffald, når det kan ske på forsvarlig vis. Godkendelsen er afhængig af, at det samfundsmæssigt er en god ide, og at der ikke er risiko for, at forureningen spredes, eller at den er til fare for grundvand, natur, recipienter eller menneskers sundhed.

En øget nyttiggørelse er med til at sikre, at de lokale og regionale ikke-fornybare råstoffer som sand og grus samt kapaciteten på deponierne rækker længere.