Nyttiggørelse af Jord, Restprodukter samt Bygge- og anlægsaffald

Retningslinjer for nyttiggørelse af jord, restprodukter samt bygge- og anlægsaffald

Retningslinjer

  1. Der må ikke nyttiggøres lettere forurenet eller forurenet jord samt restprodukter eller sorteret lettere forurenet eller forurenet forarbejdet bygge- og anlægsaffald, før kommunen har givet godkendelse hertil iht. miljølovgivningen. En konkret vurdering skal godtgøre, at nyttiggørelsen sker miljømæssigt forsvarligt i forhold til grundvandsbeskyttelsen, recipienter, natur og menneskers sundhed, samt at det samfundsøkonomisk er en god ide
  2. Der må ikke nyttiggøres lettere forurenet og forurenet forarbejdet bygge- og anlægsaffald i naturområder, hvor naturområder her defineres som skove, plantager, heder og lignende
  3. Der må ikke anvendes jord, restprodukter og sorteret forarbejdet bygge- og anlægsaffald forurenet med visse stoffer i henhold til "Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald", før kommunen har meddelt sin accept