Miljø

Under denne overskrift finder du de samlede planer for miljø. Den dækker over de mere miljøtekniske afsnit, såsom støjbelastede arealer, VVM-pligtige anlæg, forurenede arealer samt vand og spildevand. Afsnittene dækker ofte over emner, hvor Herning Kommune har en klar myndighedsrolle og lovbundet ansvar for varetagelse af opgaver.

Afsnit omhandlende miljø: 

  • Nyttiggørelse af jord, restprodukter samt bygge- og anlægsaffald 
  • Forurenede arealer 
  • Støjbelastede arealer
  • VVM-Pligtige anlæg 
  • Akvakultur 
  • Vandindvinding 
  • Beskyttelse af grundvand og drikkevand 
  • Spildevand, forsyningsområdet 
  • Spildevandsrensning

Disse planer sætter sammen retningen for miljø i Herning Kommune.