Vindmøller

Retningslinjer for vindmøller i Herning Kommune

Redegørelse

Produktion af elektricitet ved hjælp af vindmøller udgør en vigtig del af den danske energipolitik. Opstilling af vindmøller har samtidig stor indflydelse på omgivelserne.

Ved planlægning for vindmøller skal der tages omfattende hensyn og der er en række krav til kvaliteten af vindmølleplanlægningen. Der skal tages hensyn til muligheden for at udnytte vindressourcen, men også til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier samt til de jordbrugsmæssige interesser.

Planloven udstikker rammer for kommunens planlægning for vindmøller. Derudover skal planlægning for vindmøller overholde krav som beskrevet i til enhver tid gældende lovgivning for blandt andet planlægning af vindmøller, støj og miljøvurdering.