Biogas

Retningslinjer for biogas

Retningslinjer

  1. Der kan inden for kommuneplanramme 09.T31, 09.T32, 09.T33, 29.T34, 29.T36, 29.T37, 39.T38, 49.T3, 59.T4, 59.T39, 99.T41 og 99.T42 etableres fælles biogas- og bioforædlingsanlæg
  2. Der er omkring rammeområderne udlagt en konsekvenszone på 500 m, hvor der ikke må etableres boliger og anden miljøfølsom anvendelse, bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendige for jordbrugserhvervene
  3. Afstand til varmeværk/virksomhed som aftager skal være mindre end 10 km
  1. Områdets størrelse skal være større end 20 ha
  1. Anlæggenes udformning skal præciseres gennem udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan