Klima og Energi

Under denne overskrift finder du de samlede planer for klima og energi. Den dækker over afsnit såsom energistrategien, klimatilpasning samt vedvarende energi. De sætter fokus på det politiske ønske om en mere proaktiv planlægning for vedvarende energi. Derover rummer overskriften blandt andet afsnittene vedrørende biogas, solceller og vindmøller.

Afsnit omhandlende klima og energi: 

  • Energistrategien
  • Biogas
  • Biomasse
  • Solceller
  • Vindmøller
  • Højspænding og naturgasanlæg 
  • Klimatilpasning
  • Affald

Disser planer sætter sammen retningen for klima og energi i Herning Kommune.