Erhverv og Uddannelse

Under denne overskrift finder du de samlede planer for erhverv og uddannelse i Herning Kommune. Overskriften dækker i høj grad de afsnit, som vedrører de to udviklingstemaer "Spændende uddannelsesby" og "Fremtidens erhverv" fra Planstrategien 2019. Samtidig favner afsnittet børn og unges nye strategi "Meningsfulde fællesskaber", der bygger på det fælles børne- og ungesyn. Overskriften indeholder ligeledes erhvervsafsnit såsom detailhandel og produktionserhverv og fremhæver således linket mellem erhverv og uddannelse, som Herning er særligt kendt for.

Afsnit omhandlende erhverv og uddannelse: 

  • Erhverv og detailhandel 
    • Detailhandel 
    • Placering af virksomheder (produktionserhverv) 
  • Fokuseret iværksætterindsatser
  • Uddannelsesby Herning 
  • Børn og Unge 

Alle disse planer sætter sammen retningen for erhverv og uddannelse i Herning Kommune.