Fritidsformål i Det Åbne Land

Retningslinjer for fritidsformål i det åbne land

Retningslinjer

  1. I vurdering af aktiviteter for frilufts- og fritidslivet skal der være fokus på balancen mellem beskyttelse og benyttelse
  2. Nye ferie- og fritidsanlæg skal lokaliseres i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser
  3. Ved udlæg af arealer til ferie- og friluftsanlæg skal det sikres, at
    1. der bruges mindst mulig landbrugsjord
    2. natur, kulturhistoriske og landskabelige værdier ikke skæmmes og offentlighedens færdselsrettigheder ikke indskrænkes
    3. boligområder og andre støjfølsomme anvendelser ikke belastes med støj