Det Gode Liv

Under denne overskrift finder du de samlede planer under temaet "Det Gode Liv". Det omfatter alle de afsnit, som ikke nødvendigvis har en fysisk afsmitning i kommuneplanen. Det er blandt andet de ikke-lovpligtige afsnit, herunder afsnittene ældre, sundhed, handicap og psykiatri samt afsnittene kulturmiljøer, kultur, fritid og turisme. Disse afsnit er særligt med til at skabe rammerne for arbejdet med ”det gode liv” i Herning Kommune.

Afsnit omhandlende Det Gode Liv:

  • Kultur 
  • Sundhed 
  • Ældre
  • Handicap og psykiatri 
  • Idræt og fritid 
  • Fritidsformål i det åbne land 
  • Turisme og events 
  • Kulturarv 
  • Biblioteker

Disse afsnit ætter sammen retningen for det gode liv i Herning Kommune.