Lavbundsarealer

Retningslinjer for lavbundsarealer

Retningslinjer

Potentielle vådområder og lavbundsarealer

  1. Der er udpeget lavbundsarealer, som er potentielt egnede til vådområder
  2. Der kan ikke meddeles landzonetilladelse til byggeri og anlæg m.v., som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes i lavbundsarealer, der er udpeget som potentielt egnede til genopretning af vådområder

Genetablerede vådområder

  1. Arealerne må ikke dyrkes, men kan potentielt set anvendes til slåning af græs til hø og/eller afgræsses
  2. Arealerne tinglyses som vådområder og kan ikke gendrænes