Zoneforhold

Retningslinjer for zoneforhold

Kommunens arealer er opdelt i zoner. Byzonerne omfatter den eksisterende bebyggelse i næsten alle bysamfund. Sommerhusområderne er i sommerhuszone og det åbne land og de mindste landsbyer er i landzone.

Områder, der skal bruges til byformål, skal som hovedregel være i byzone. Landzoneområdet kan ved lokalplaner overføres til byzone.

Tidligere udlagte byzonearealer kan også tilbageføres til landzone, hvis det er åbenbart, at de ikke skal bebygges foreløbig. Der er derudover ofte tale om arealer, som er overført til byzone i forbindelse med inder- og mellemzoneplaner tilbage omkring år 1971 i forbindelse med kommunesammenlægningen og den deraf ændrede planlov.

Byrådet vil

  • Tilbageføre arealerne til landzone, der ikke forventes at blive brugt til byformål indenfor de næste 12 år. Arealerne fremgår af de følgende kort

De skraverede arealer viser viser de områder, der ikke forventes at blive brugt til boligformål indenfor de næste 12 år. 

Birk

Zoneforhold - Birk

Fasterholt

Zoneforhold - Falsterholt

Gullestrup

 Zoneforhold - Gullestrup

Gjellerup-Lund og Gjellerup Vest

 Zoneforhold - Gjellerup -Lund Og Gjellerup Vest

Hammerum/Gjellerup

 Zoneforhold - Hammerum -Gjellerup

Hodsager

 Zoneforhold - Hodsager

Kølkær

 Zoneforhold - Kølkær

Lind

 Zoneforhold - Lind

Sunds

Zoneforhold - Sunds 

Sdr. Felding

 Zoneforhold - Sdr . Felding

Tjørring

Zoneforhold - Tjørring