Boliger

Retningslinjer for boliger

Redegørelse

Rækkefølgebestemmelserne for udbygningen af de enkelte arealer i de forskellige byer fremgår af kommuneplanrammerne om de enkelte byer. En tidsmæssig rækkefølge for udbygningen i de enkelte byer vil også fremgå af kommuneplanrammerne. Herning Kommune udarbejder hvert andet år en boligforsyningsplan. Denne indgår som forudsætningsmateriale til kommuneplanen og arbejdet med befolkningsprognosen. Kommuneplanen og boligforsyningsplanen ligger til grund for den efterfølgende konkretisering af byggeriet i en byggemodningsplan. Byggemodningsplanen fastlægger mere konkret rækkefølgen for i hvilke byer der foretages byggemodning.

Ifølge Herning Kommunes befolkningsprognose fra 2018 vil der være en generel befolkningsvækst i hele kommunen, dog med undtagelse af landområderne, der formentligt vil opleve en stagnering eller tilbagegang. Særligt forventes det, at andelen af børn i kommunen vil stige, da der i de kommende år vil være flere kvinder i den fertile alder end tidligere. Derudover vil andel af ældre (+75), ifølge prognosen, stige markant.

Det forventede boligbyggeri

Der er udlagt areal til det forventede boligbyggeri i de enkelte byer i forhold til følgende: 

Forventet boligbyggeri (gennemsnit pr. år)

Byer

Boliger

Herning, bydele

104

Snejbjerg

29

Lind      

40

Tjørring

40

Gjellerup

15

Hammerum

15

Gullestrup

14

Gødstrup

50

Vildbjerg

20

Sdr. Felding

5

Aulum

12

Kibæk

10

Sunds

22

Arnborg

Fasterholt

½

Haunstrup

½

Kølkær

Ilskov

2

Simmelkær

½

Sinding

Studsgård

1

Sørvad

5

Ørnhøj

Skibbild-Nøvling

2

Timring

2

Vind

1

Skarrild

½

Stakroge

½

Haderup

2

Feldborg

½

Hodsager

½

Høgild

½