By

Under denne overskrift finder du de samlede planer for udvikling af kommunens byer. Det dækker over de afsnit, som vedrører planlægning af byerne, byudvikling og bymønster, herunder perspektivarealer, i Herning Kommune. Afsnittet indeholder desuden forskellige strategier, der er forbundet med det byggede miljø f.eks. arkitekturstrategien og byfornyelsesstrategien samt afsnittet mobilitet, som indeholder retningslinjer for kommunens infrastruktur.

Afsnit omhandlende udviklingen af byerne i Herning Kommune:  

  • Bymønster
  • Byudvikling
  • Langsigtet Byudvikling
  • Boliger
  • Bevaringsværdige bygninger 
  • Byfornyelse
  • Arkitektur
  • Bynære grønne arealer 
  • Mobilitet
  • Zoneforhold

Alle disse planer sætter sammen retningen for byernes udvikling.