Teknisk anlæg til jorddepot og støjvold ved Pugdalsvej

Kommuneplanramme 81.T3

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til jorddepot og støjvold mellem boligområde 81.B5 og erhvervsområde 81.E5. På længere sigt skal området omdannes til rekreativ funktion.

Bebyggelsesforhold

  • Bebyggelse: Der må ikke opføres bebyggelse i området