Teknisk anlæg for solfangeranlæg nord for Finlandsvej

Kommuneplanramme 81.T1

Områdets anvendelse

I området, der er ca. 10 ha, kan der etableres solfangeranlæg til brug for supplering af Vildbjerg Varmeværks varmeforsyning. Der kan ligeledes etableres bygninger, der er nødvendige for anlæggets drift, samt bygninger og lignende til information om anlægget.

Bebyggelsesforhold

Der må kun opføres de til anlægget nødvendige installationer og bebyggelse for anlæggets drift og information om solfangeranlægget.

Zoneforhold

Området skal forblive i landzone.