Rekreativt område ved anlægget ved Østergade

Kommuneplanramme 81.R1

Områdets anvendelse

Fastholdes til idrætsanlæg. ridehal, grønne områder, campingplads med hyttebebyggelse og lignende formål.

Områdets bebyggelse, beplantning, stier, rekreativt område, campingplads m.v. skal indgå i en samlet planlægning for området.

Der kan etableres regnvandsbassin i området.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 40
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m