Offentligt område ved Fritidscenteret ved Østergade

Kommuneplanramme 81.OF4

Områdets anvendelse

Området kan anvendes til idrætsanlæg, svømmehal m.v., samt enkelte boliger i tilknytning til fritidscentret.

Områdets bebyggelse, beplantning, stier, rekreativt område, campingplads
m.v. skal indgå i en samlet planlægning for området.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 40
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 10 m

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til offentlige formål