Offentligt område ved Østergade/Soldalen

Kommuneplanramme 81.OF2

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til offentlige formål som institutioner, skole, grønt område m.v.

For hvert projekt i området skal der udarbejdes beplantningsplan.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 40
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til offentlige formål