Offentligt område ved Nylandsvej/Park Alle

Kommuneplanramme 81.OF1

Områdets anvendelse

Området skal fortsat anvendes til offentlige formål som rådhus, institutioner, plejehjem og enkelte ældreboliger, skoler, grønt område m.v.

For hvert projekt i området skal der udarbejdes beplantningsplan.

Bebyggelsesforhold

  • Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 40
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til erhverv
  • Mindst ½ p-plads pr. bolig til ungdoms- eller ældrebolig
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til offentlige formål