Vildbjerg

Blandet bolig og erhverv

RammenummerBeskrivelse
81.BL1Bolig og erhvervsområde ved Bødkervej
81.BL2Bolig og erhvervsområde ved Lysgårdvej og Hjejlevej
81.BL3Bolig og erhvervsområde ved Østergade
81.BL4Bolig og erhvervsområde ved Park Alle
81.BL5Boliger og kultur ved Nylandsvej

Boligområde

RammenummerBeskrivelse
81.B1Boligområde ved Rypevej
81.B2Boligområde ved Ågårdsvej
81.B3Boligområde ved Park Alle
81.B4Boligområde ved Nørregade
81.B5Boligområde ved Soldalen og Tranholm Bæk
81.B6Boligområde ved Hybenvej
81.B7Boligområde Æblehaven og Blommehaven
81.B8Boligområde ved Østergade
81.B9Boligområde ved Linde Alle
81.B10Boligområde ved Sindingvej
81.B11Boligområde ved Østergade
81.B12Boligområde ved Lysgård Søvej
81.B13Boligområde ved Bjerregårdvej
81.B15Boligområde vest for Pugdalvej
81.B18Boligområde ved Solvænget og Soldalen

Centerområde

RammenummerBeskrivelse
81.C1Centerområde i Vildbjerg centrum
81.C2Centerområde i Vildbjerg centrum
81.C3Centerområde ved Nørregade og Bredgades Nordlige del
81.C4Centerområde ved Søndergade og Nylandsvej
81.C5Centerområde ved Østergade

Erhvervsområder

RammenummerBeskrivelse
81.E1Erhvervsområde Vildbjerg Nord
81.E2Erhvervsområde ved Vildbjerg Mølle og Pugdalvej
81.E3Erhvervsområde ved Pugdalvej/Sindingvej
81.E5Erhvervsområde ved Pugdalvej
81.E6Erhvervsområde ved Sverigesvej

Område til offentlige formål

RammenummerBeskrivelse
81.OF1Offentligt område ved Nylandsvej/Park Alle
81.OF2Offentligt område ved Østergade/Soldalen
81.OF3Offentligt område ved Ågårdsvej
81.OF4Offentligt område ved Fritidscenteret ved Østergade
81.OF6Offentligt område ved "de gamles hjem"
81.OF7Offentligt område ved Søndergade/Lysgårdvej
81.OF10Offentligt område ved Bjerregårdvej

Rekreativt område

RammenummerBeskrivelse
81.R1Rekreativt område ved anlægget ved Østergade
81.R2Rekreativt område omkring Vildbjerg

Teknisk anlæg

RammenummerBeskrivelse
81.T1Teknisk anlæg for solfangeranlæg nord for Finlandsvej
81.T3Teknisk anlæg til jorddepot og støjvold ved Pugdalsvej

Vildbjerg

Kommuneplanrammer

Signaturforklaring til kortet
 Farve  Område
    Boligområde
   Blandet bolig og erhverv
   Erhvervsområde
   Område til butiksformål
   Rekreation/Fritidsformål
   Sommerhus område
   Offentligt formål
   Tekniske anlæg
   Landområde
   Andet