Rekreativt område syd for Sebbesandevej

Kommuneplanramme 41.R7

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til skovområde som forbindelsesled til Sebbesandeskoven.

Bebyggelsesforhold

  • Der kan ikke opføres bebyggelse i området