Rekreativt område

Kommuneplanramme 41.R1

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til større offentlige friarealer, hovedsageligt til fritidsformål. Der skal være mulighed for at etablere klubhuse til f.eks. spejdere i området.

Området skal udformes og beplantes, så byen deles op i overskuelige bydele og boligområder.

Der kan etableres regnvandsbassin i området.

Bebyggelsesforhold

  • Der må ikke opføres yderligere bebyggelse i området udover forlængelsen af Vesterholmvej