Offentligt område ved Gisselfeldvej og Frijsenborgvej

Kommuneplanramme 41.OF7

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til offentlige formål som daginstitutioner og friareal for de omkringliggende boliger.

Bebyggelsesforhold

  • Bebyggelsesprocent højest 30 for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m

Infrastruktur

Parkering:

  • Mindst 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype
  • Mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til offentlige formål