Offentligt område ved Tjørring skole og Tjørring kirke

Kommuneplanramme 41.OF1

Områdets anvendelse

Området er reserveret til kirke og kirkegård, samt friarealer omkring kirken.

I området ved kirken skal der sikres indkig til kirken og dens omgivelser. Der skal også tages hensyn til kirken og omgivelsernes sammenhæng med landskabet. Der skal i den forbindelse laves en kirkeomgivelsesregistrering.

Området vest for nuværende bygrænse ved Tjørring må kun benyttes til udvidelse af kirkegård.

Bebyggelsesforhold

  • Den sydlige del af kirkeområdet udlægges som kirkenært friareal Værdifuld beplantning i området bør bevares
  • Området skal friholdes for bebyggelse med undtagelse af mindre bygninger i forbindelse med områdets anvendelse, dog maksimalt 500  bebyggelse.
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage
  • Bebyggelseshøjden må ikke overstige 5 m