Timring

Blandet bolig og erhverv

RammenummerBeskrivelse
85.BL1Blandet bolig og erhvervsområde ud mod Trehøjevej
85.BL2Jordbrugsparceller ved Møltrupvej
85.BL3Blandet bolig og erhvervsområde ved Birkmosevej

Boligområde

RammenummerBeskrivelse
85.B1Boligområde ved Fuglsangsvej
85.B2Boligområde ved Møltrupvej
85.B3Boligområde ved Birkmosevej
85.B4Boligområde ved Bjerregårdvej

Centerområde

RammenummerBeskrivelse
85.C1Centerområde ved Møltrupvej/Trehøjevej

Erhvervsområder

RammenummerBeskrivelse
85.E1Erhvervsområde i Timring

Område til offentlige formål

RammenummerBeskrivelse
85.OF1Offentligt område ved Birkmosevej
85.OF2Offentligt område ved Kirken/Kirkegården
85.OF3Privat institutionsområde

Rekreativt område

RammenummerBeskrivelse
85.R1Rekreativt område
85.R2Rekreativt område ved Birkmosevej

Timring

Kommuneplanrammer

Signaturforklaring til kortet
 Farve  Område
    Boligområde
   Blandet bolig og erhverv
   Erhvervsområde
   Område til butiksformål
   Rekreation/Fritidsformål
   Sommerhus område
   Offentligt formål
   Tekniske anlæg
   Landområde
   Andet