Stakroge

Blandet bolig og erhverv

RammenummerBeskrivelse
94.BL1Blandet bolig- og erhvervsområde ved Engebækvej
94.BL2Blandet bolig- og erhvervsområde ved Ilderhedevej

Boligområde

RammenummerBeskrivelse
94.B1Boligområde ved Engebækvej

Erhvervsområder

RammenummerBeskrivelse
94.E1Erhvervsområde sydvest for Stakroge

Rekreativt område

RammenummerBeskrivelse
94.R1Rekreativt område til fritidsanlæg ved Stadion Alle

Stakroge

Kommuneplanrammer

Signaturforklaring til kortet
 Farve  Område
    Boligområde
   Blandet bolig og erhverv
   Erhvervsområde
   Område til butiksformål
   Rekreation/Fritidsformål
   Sommerhus område
   Offentligt formål
   Tekniske anlæg
   Landområde
   Andet