Sørvad

Blandet bolig og erhverv

RammenummerBeskrivelse
83.BL1Blandet bolig og erhvervsområde Kirkevangen/Stationsvej
83.BL2Blandet bolig og erhvervsområde Langgade/plejehjemmet
83.BL3Blandet bolig og erhvervsområde ved Møllevangen

Boligområde

RammenummerBeskrivelse
83.B1Boligområde ved Jasminvej/Syrenvej
83.B2Boligområde ved Grønningen/Skolegade
83.B3Boligområde ved Enghavevej
83.B4Boligområde ved Åbrinken
83.B5Boligområde ved Grønningen
83.B6Boligområde ved Agerfeldvej
83.B7Boligområde ved Åbrinken

Centerområde

RammenummerBeskrivelse
83.C1Centerområde langs en del af Langgade

Erhvervsområder

RammenummerBeskrivelse
83.E1Erhvervsområde ved Tyregårdsvej

Område til offentlige formål

RammenummerBeskrivelse
83.OF1Offentligt område ved skolen og kultur og idrætscentret
83.OF2Offentligt område ved Engkrogen

Rekreativt område

RammenummerBeskrivelse
83.R1Rekreativt område ved Åbrinken
83.R2Rekreativt område øst for Syrenvej

Soervad

Kommuneplanrammer

Signaturforklaring til kortet
 Farve  Område
    Boligområde
   Blandet bolig og erhverv
   Erhvervsområde
   Område til butiksformål
   Rekreation/Fritidsformål
   Sommerhus område
   Offentligt formål
   Tekniske anlæg
   Landområde
   Andet