Skibbild-Nøvling

Blandet bolig og erhverv

RammenummerBeskrivelse
82.BL1Blandet bolig og erhvervsområde ved Hamletvej
82.BL2Blandet bolig og erhvervsområde i Nøvling

Boligområde

RammenummerBeskrivelse
82.B1Boligområde ved Jættevej, Baldersvej og Frejasvej
82.B2Boligområde ved Gefionsvej
82.B3Boligområde ved Gefionsvej
82.B4Boligområde ved Midgaardsvej

Centerområde

RammenummerBeskrivelse
82.C1Centerområde ved Odinsvej, Skjoldsvej

Erhvervsområder

RammenummerBeskrivelse
82.E1Erhvervsområde i Skibbild-Nøvling

Område til offentlige formål

RammenummerBeskrivelse
82.OF1Institutionsområde og idrætsanlæg
82.OF2Offentligt område ved Nøvlingskov Efterskole
82.OF3Offentligt område i Nøvling

Rekreativt område

RammenummerBeskrivelse
82.R1Rekreativt område

Skibbild

Kommuneplanrammer

Signaturforklaring til kortet
 Farve  Område
    Boligområde
   Blandet bolig og erhverv
   Erhvervsområde
   Område til butiksformål
   Rekreation/Fritidsformål
   Sommerhus område
   Offentligt formål
   Tekniske anlæg
   Landområde
   Andet