Skarrild

Blandet bolig og erhverv

RammenummerBeskrivelse
92.BL1Blandet bolig og erhvervsområde ved Hovedgaden
92.BL2Blandet bolig og erhvervsområde Søndergårdsparken
92.BL3Blandet bolig og erhvervsområde Sdr. Ommevej

Boligområde

RammenummerBeskrivelse
92.B1Boligområde ved Hveddevej
92.B3Boligområde syd for Skjernvej

Erhvervsområder

RammenummerBeskrivelse
92.E2Erhvervsområde ved Hesselvigvej

Område til offentlige formål

RammenummerBeskrivelse
92.OF1Offentligt område ved Skjernvej
92.OF2Offentligt område ved Kirkepladsen

Rekreativt område

RammenummerBeskrivelse
92.R1Rekreativt område
92.R2Rekreativt område ved Søndergaardparken

Sommerhusområde

RammenummerBeskrivelse
92.S1Sommerhusområde ved Laksestien
92.S2Sommerhusområde ved Laksestien

Skarrild

Kommuneplanrammer

Signaturforklaring til kortet
 Farve  Område
    Boligområde
   Blandet bolig og erhverv
   Erhvervsområde
   Område til butiksformål
   Rekreation/Fritidsformål
   Sommerhus område
   Offentligt formål
   Tekniske anlæg
   Landområde
   Andet