Teknisk anlæg til regnvandsbassin nordøst for Sinding Hovedgade

Kommuneplanramme 42.T1

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til tekniske anlæg til håndtering af overfladevand og klimatilpasning. Den del af området, som ikke anvendes til regnvandshåndtering eller klimatilpasning, skal anlægges som et grønt areal.

Der kan opføres enkelte bygninger, som er nødvendige for områdets anvendelse og drift.

Der må opføres mindre sekundære bebyggelser og anlæg indenfor området, der understøtter områdets anvendelse til offentlige formål.

Bebyggelsesforhold

  • Bebyggelse: Der må kun opføres de til anlæggets nødvendige installationer og bebyggelse for anlæggets drift samt mindre sekundære bygninger og anlæg der understøtter arealets anvendelse som rekreativt område
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 3 meter
  • Dog må bebyggelse for anlæggets drift opføres med en maksimal bygningshøjde på op til 6 meter

Infrastruktur

Området skal vejbetjenes fra Ørrevænget.

Der må ikke etableres parkeringsarealer i området.

Zoneforhold

En mindre del af området mod sydvest ligger i landzone. Arealet skal overføres til byzone.