Rekreativt område ved Amerikanergrunden

Kommuneplanramme 42.R1

Områdets anvendelse

Området skal fortsat anvendes som bypark. Der skal være mulighed for en sti gennem området, så område B1 får forbindelse med skoleområdet 42.OF1.

Områdets funktion og udformning skal vurderes med henblik på at gøre parken mere brugervenlig.

Bebyggelsesforhold

  • Bebyggelse: Der må ikke opføres bebyggelse
  • Værdifuld beplantning bør bevares