Simmelkær

Blandet bolig og erhverv

RammenummerBeskrivelse
23.BL1Blandet bolig og erhvervsområde langs Hodsagervej
23.BL2Blandet bolig og erhvervsområde i Simmelkærs vestlige del

Boligområde

RammenummerBeskrivelse
23.B1Boligområde langs Hodsagervej

Erhvervsområder

RammenummerBeskrivelse
23.E1Erhvervsområde i den sydlige del af byen

Område til offentlige formål

RammenummerBeskrivelse
23.OF1Offentligt område i den vestlige del af byen

Rekreativt område

RammenummerBeskrivelse
23.R1Rekreativt område nord for Mejrupvej

Simmelkaer

Kommuneplanrammer

Signaturforklaring til kortet
 Farve  Område
    Boligområde
   Blandet bolig og erhverv
   Erhvervsområde
   Område til butiksformål
   Rekreation/Fritidsformål
   Sommerhus område
   Offentligt formål
   Tekniske anlæg
   Landområde
   Andet