Rekreativt område ved det gamle baneareal

Kommuneplanramme 22.R2

Områdets anvendelse

Området skal anvendes til rekreative formål. Der skal etableres sti gennem området ved det gamle banelegeme.

Stien er en del af den regionale natursti mellem Herning og Viborg.

Bebyggelsesforhold

  •  Bebyggelse: Der må ikke opføres bebyggelse i området