Rekreativt område ved idrætspladsen og ved skolen

Kommuneplanramme 22.R1

Områdets anvendelse

Området skal fortsat anvendes til offentlige formål, med idrætsanlæg.

De dele af Simmelkærvej, Ikastvej og Nørreskovvej der går gennem Ilskov, søges gjort mere sikre at færdes på for cyklende og gående.

Beplantningen rundt om idrætsanlægget bør bevares og udbygges.

Bebyggelsesforhold

  • Bebyggelsesprocent højest 50 for området under et
  • En lokalplan kan nærmere fastlægge bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager
  • Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m
  • Bebyggelse: Der må kun opføres bebyggelse til brug for områdets benyttelse til idrætsformål

Zonestatus

Den del, der ligger i landzone, skal overføres til byzone.