Ilskov

Blandet bolig og erhverv

RammenummerBeskrivelse
22.BL1Blandet bolig og erhvervsområde ved Ilskov Hovedgade
22.BL2Blandet bolig og erhvervsområde ved Ilskov Hovedgade

Boligområde

RammenummerBeskrivelse
22.B1Boligområde vest for Nørre Skovvej
22.B2Boligområde øst for Nørre Skovvej
22.B3Boligområde øst for Nørre Skovvej

Erhvervsområder

RammenummerBeskrivelse
22.E1Erhvervsområde syd for Ildsgårdvej

Område til offentlige formål

RammenummerBeskrivelse
22.OF1Offentligt område ved skolen

Rekreativt område

RammenummerBeskrivelse
22.R1Rekreativt område ved idrætspladsen og ved skolen
22.R2Rekreativt område ved det gamle baneareal

Ilskov

Kommuneplanrammer

Signaturforklaring til kortet
 Farve  Område
    Boligområde
   Blandet bolig og erhverv
   Erhvervsområde
   Område til butiksformål
   Rekreation/Fritidsformål
   Sommerhus område
   Offentligt formål
   Tekniske anlæg
   Landområde
   Andet