Teknisk anlæg ved Engbakken

Kommuneplanramme 04.T1

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som rensningsanlæg.

Bebyggelsesforhold

  • Området skal friholdes for bebyggelse med undtagelse af mindre bygninger i forbindelse med områdets anvendelse, dog maksimalt 200  bebyggelse
  • Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage
  • Bebyggelseshøjden må ikke overstige 3 m
  • Å-beskyttelseslinjen ønskes ophævet for området