Rekreativt område øst for Lyngtoften

Kommuneplanramme 04.R7

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til grønt område. Der skal i området etableres en afskærmende beplantning langs Hodsagervej.