Rekreativt område nord for Hosevej

Kommuneplanramme 04.R6

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til grønt område. I den østlige del af området langs Hodsagervej skal etableres en afskærmende beplantning mellem den fremtidige bebyggelse i erhvervsområderne og Hodsagervej.